Nieuwe aanpak profiel Dienstverlening en Producten

D&P-Totaal is een vernieuwende leerlijn voor het beroepsgerichte vmbo-programma Dienstverlening en Producten (D&P). Wij werken niet via de ‘geijkte’ route: met D&P-Totaal werk je vanuit de keuzevakken.

Het door ons ontwikkelde onderwijsconcept D&P voor vmbo zorgt voor een brede voorbereiding en verkenning én betere aansluiting op vervolgopleiding of praktijk.

Waarom kiezen voor D&P-Totaal?

Baanbrekend onderwijsconcept

Dienstverlening en Producten: een enorm veelzijdig vmbo-profiel. En dat biedt jou en de leerlingen veel mogelijkheden. Dat heb jij zelf natuurlijk al ervaren en wij trekken dat nog wat verder door.

Binnen het gekozen D&P-profiel geven wij leerlingen de kans om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Ontdekken waar hun interesses liggen, waar ze goed in zijn en wanneer ze met het meest plezier werken. Met D&P-Totaal willen we ondersteunen dat leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen oriënteren.

Daarom is D&P-Totaal opgezet vanuit de keuzevakken.

Wat wij doen

In maatwerktrajecten op scholen worden met docententeams keuzevakken en profielmodules verweven tot één geheel. Dit noemen we een cursus. Elke cursus wordt opgebouwd rond een aansprekende en relevante casus uit de beroepspraktijk.

We implementeren ze in een tweejarig curriculum voor de bovenbouw van het beroepsgerichte vmbo-profiel D&P. De leerlingen starten dus al in het 3e jaar met de keuzevakken en krijgen zo al vroeg de kans hun affiniteit te ontdekken.

Iedere D&P-cursus is opgehangen aan één van de profielmodules:

In de D&P-Totaal cursussen zijn de verplichte basisvaardigheden en de basiskennis uit de profielen meegenomen.

Iedere leerling werkt door de keuze voor een keuzevak binnen de voor hem of haar prikkelende context. En kan de geleerde kennis direct toepassen in de praktijk. Dát maakt leren leuk!

Complete bronnenboeken

Geef je het liefste zelf vorm aan je onderwijs? Put dan uit onze vier D&P-Totaal bronnenboeken voor de profielmodules. Allemaal uiteraard 100% dekkend op het examenprogramma.

Met de verschillende D&P-Totaal cursussen stel je voor je leerlingen aantrekkelijke pakketten samen. Een pakket kun je zoveel mogelijk laten aansluiten bij de interesse en affiniteit van een leerling. Deze pakketten kunnen compleet dekkend worden samengesteld. Hierbij adviseren wij uiteraard graag.

Samen doen

Iedere school is anders. Daarom kijken wij per school hoe D&P-Totaal optimaal ingezet kan worden, en hoe het past binnen de visie en de mogelijkheden van jouw school. Onze onderwijskundige onderzoekt samen met jou en je team welke manier van werken geschikt is, en begeleidt bij de implementatie.

Waar staan we nu

D&P-Totaal is volop in ontwikkeling. Elk jaar rollen er weer nieuwe cursussen en keuzevakken uit de printers in onze eigen productieruimte.

Je vindt bij ons cursussen uit de profielen: D&P, Z&W, BWI, PIE, M&T, E&O, HBR en MVI.

In onze webshop vind je het actuele aanbod van D&P-Totaal per profiel.

Een praktijkvoorbeeld

Eén van de scholen die met D&P-Totaal werkt is Het Rijks VMBO campus te Nijmegen. Mét en vóór Het Rijks hebben we al zo’n 30 cursussen ontwikkeld. Het Rijks combineert bijvoorbeeld D&P PM 4 Multimediale producten maken met het keuzevak Drinkwater en sanitair van PIE.

Vanuit het keuzevak monteren leerlingen onder andere een toiletruimte met closetpot en fontein. Ze filmen ook een aantal van hun handelingen; een opdracht vanuit het profiel. Het filmpje monteren ze en dit wordt gebruikt op de website die ze zelf bouwen.

Ben jij benieuwd hoe zij hun D&P-programma hebben opgezet en hoe D&P-Totaal bij hen wordt gebruikt?
Bekijk dan hier het cursusboekje van Het Rijks.