Recent verschenen: Tijd voor Verticale Ontwikkeling

RECENT VERSCHENEN | Tijd voor Verticale Ontwikkeling – Doorzie het drama op de werkplek van Goof van Kalmthout.
Een boek over de rol van ego op de werkplek en hoe een moderne leider hiermee omgaat.

Elkaar helpen is niet de basisreflex in organisaties. Hoe komt dat toch?

De mens is niet in staat om in elke situatie voor het maximale resultaat voor alle betrokkenen te gaan. De auteur kwam er in zijn loopbaan snel achter dat basale trainingen in communicatie en management nauwelijks effect hadden op problemen in de samenwerking of bij vertrouwenscrises. Een trucje leren lost geen intermenselijke problemen op. We vergeten deze vaardigheden snel en reageren authentiek; ‘we doen zoals we zijn’.

Het effect van trainingen en veranderprocessen wordt een stuk groter als ze invloed hebben op onder meer overtuigingen en verwachtingen van deelnemers. Mensen gaan dan anders, beter naar de wereld kijken, zodat ze effectiever met hun omgeving en met zichzelf omgaan.

Het filter waardoor of waarmee we naar de wereld kijken wordt transparanter. Een aanpassing in wereldbeeld betekent meer of beter inzicht. Door een betere inschatting van de situatie en wat er nodig is, wordt je gedrag over het algemeen vanzelf effectiever.

En toch merken we dat er nog meer is. Mensen zitten zichzelf soms in de weg. Vooral als we denken dat de belangen verschillend zijn. Dan zitten de diepste overtuigingen muurvast en zien we niet hoe we de verschillen kunnen overbruggen. De grote vraag is wat er in de weg zit. Alleen door samenwerking kunnen we verder en bereiken we de algemene doelen van de organisatie. En toch doen we het niet…

Dit boek gaat over de oorzaak van dit fenomeen en hoe het kan worden opgelost. De kern van het probleem is dat we het allemaal normaal vinden dat we voor eigenbelang gaan. Angst en arrogantie regeren. We zijn bang om onze bezittingen en verworvenheden te verliezen en durven door gebrek aan vertrouwen geen gezonde risico’s te nemen.
De arrogantie zorgt ervoor dat we niet aansluiten bij anderen, dat we gaan vertellen hoe het moet, dingen opleggen en anderen afwijzen zoals ze zijn. Zo creëren we een hoop weerstand en ellende die overal zichtbaar en voelbaar is. En diep vanbinnen vinden we onszelf beter dan anderen. Ons ego houdt ons in deze wurggreep.

Ook weet iedereen wel uit eigen ervaring dat het anders kan. Waarschijnlijk heb je situaties gekend waar het na te streven doel groter en belangrijker was dan jezelf. Alle energie wordt productief gebruikt. Dergelijke ervaringen zijn over het algemeen eerder uitzondering dan regel. Maar deze ervaringen geven wel aan dat het bestaat en dat we het kunnen. Dat is het goede nieuws!

Bekijk het artikel in de webshop om te bestellen, voor meer informatie en de complete inhoudsopgave.

Aanbevolen nieuws