Methode Autotechniek voor AT en EAT

De methode Autotechniek is compleet lesmateriaal voor de mbo-opleidingen Autotechnicus (AT) en Eerste Autotechnicus (EAT). Autotechniek bestaat uit lesmappen en digitale leermiddelen. Alle modules in het lesmateriaal worden ondersteund met beroepstaken en bpv-boeken.

Autotechniek in de praktijk

Ons lesmateriaal voor Autotechniek is opgebouwd uit modules. Per module doorloopt de student aan de hand van het thema van de module:

  1. Theorie
  2. Vragen
  3. Toetsen

De toetsen maakt de student in de online leeromgeving. Als docent houd je via het leerlingvolgsysteem de vorderingen van jouw studenten gemakkelijk bij. Per module is er aanvullende e-learning beschikbaar: de Electude Automotive Essentials. Hier wordt aan de hand van theorie en oefenvragen extra ingegaan op de essentiële onderwerpen van de automotive technologie.

Lesmateriaal tijdens stage of bpv

Gaan de studenten op stage of starten ze met de bpv, dan gaan ze aan de slag met de beroepstaken of het bpv-boek. Deze bevatten opdrachten die aansluiten bij de échte praktijk in de autogarage.

De beroepstaken zijn ook terug te vinden in de online leeromgeving.

Voor de docent

Voor docenten is er de bijbehorende methodesite Autotechniek. Hierop vind je:

  1. antwoorden bij de vragenboekjes
  2. extra toetsen, in A en B variant
  3. pdf-versies van de theorie en de vragenboekjes
  4. een complete indexapplicatie (ook beschikbaar voor studenten)