VT-Totaal: doorlopende leerlijn vmbo naar mbo

VT-Totaal is onderdeel van een doorlopende leerlijn voertuigtechniek. Zowel een derdeklasser in het vmbo als een student op mbo-niveau 2 of 3 kunnen instappen in VT-Totaal. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en beroepsopleidende leerweg (bol).

VT-Totaal bestaat uit boekjes en digitale leermiddelen. Door zelf boekjes te kiezen stel je je eigen curriculum samen, of je kiest voor de samengestelde pakketten. Met onze pakketten heeft de student al het materiaal dat nodig is om de competenties en eindtermen van het kwalificatiedossier af te dekken.

Beroepstaak gestuurd

VT-Totaal is voor het mbo opgezet per beroepstaak. De student voert een grote opdracht uit in de context van het beroep. Alle opdrachten gaan over de échte beroepspraktijk. Situaties die de jongens en meiden tegenkomen tijdens stage of beroepspraktijkvorming (bpv). De opdrachten worden uitgevoerd op school of in het stagebedrijf.

E-learning met leerlingvolgsysteem

VT-Totaal heeft een online omgeving. Studenten vinden hier relevante video’s, controleren daar hun werk en maken er toetsen. Studenten vinden ook directe verwijzingen naar de practicum leermiddelen en bijbehorende e-learning van Electude, de Automotive Essentials. Hier wordt aan de hand van theorie en oefenvragen extra ingegaan op de essentiële onderwerpen van de automotive technologie.

Als docent kun je ervoor kiezen VT-Totaal met of zonder e-learning en volgsysteem te gebruiken.
Met het leerlingvolgsysteem volg je het studieproces van de studenten op de voet. Dit maakt bijsturen en beoordelen heel makkelijk. De school maakt de keuze voor het volgsysteem: Electude of de LearningBOX.