Veelzijdige leerlijn voor Loopbaan en Burgerschap

LB2020 is een mbo-methode te gebruiken in niveau 2, 3 en 4 en is volgens de nieuwe kwalificatie-eisen voor Loopbaan en Burgerschap ontwikkeld.

De vragen en opdrachten zijn gericht op de ervaring van de student als burger en beroepsbeoefenaar, de eigen leefsituatie en persoonlijke mening. De verschillen in niveaus zijn terug te vinden in een toenemende complexiteit van vragen en opdrachten.

De leerlijn LB2020

LB2020 is in boekvorm en als e-learning beschikbaar.

Digitaal

De e-learning wordt geleverd via de LearningBOX of Electude en bevat een overzichtelijk leerlingvolgsysteem. Ook kan de e-learning in een door de school gekozen elektronische leeromgeving (elo) worden gehangen.

Met de digitale versie kunnen studenten zelf aan de slag met de opdrachten en het portfolio en kunnen ze bijbehorende filmpjes bekijken. Voor de docent is aanvullend de methodesite van LB2020 beschikbaar, waar antwoorden en het visie- en verantwoordingsdocument zijn te vinden.

Boek

LB2020 in boekvorm is volledig geïntegreerd met de bijbehorende LB2020-methodesite. Studenten vinden hier ondersteuning zoals hulp bij opdrachten en links naar filmpjes en nuttige websites. De docent heeft via de methodesite extra toegang tot antwoorden en het visie- en verantwoordingsdocument. De gekozen thema’s worden geleverd in een handige map.

Dertig thema’s

LB2020 kent meer dan dertig thema’s:

  1. 6 thema’s loopbaanoriëntatie, inpasbaar in de loopbaanbegeleiding van de school
  2. de overige thema’s burgerschap verdeeld over:
    • de politiek-juridische dimensie
    • de economische dimensie: werknemer en consument
    • de sociaal maatschappelijke dimensie
    • de dimensie vitaal burgerschap

Maatwerk

Door deze modulaire opzet is LB2020 in te passen in ieder curriculum. Uit het grote aanbod van thema’s stel je zelf het lespakket(ten) samen, passend bij de behoeften en wensen van de opleiding, niveau en/of klas. 

Een maatwerk lespakket is leverbaar vanaf twaalf thema’s.

De thema’s van LB2020

Loopbaan

Politiek-juridische dimensie

Economische dimensie: werknemer

Sociaal maatschappelijke dimensie

Dimensie vitaal burgerschap

Economische dimensie: consument

Eenduidige opbouw per thema

Elk thema kent een vaste opbouw, waardoor zowel student als docent snel zijn weg kan vinden.

Starter

Elk thema begint met een Starter. Met een tekst, stelling, filmpje of cartoon wordt de aandacht getrokken naar het thema.

Zelftest

Met de Zelftest onderzoekt de student zijn positie ten opzichte van het thema. Wat is zijn ervaring met dit onderwerp en wat weet hij er al van? In de Zelftest gaat hij vanuit zijn eigen ervaring en leefwereld verder focussen op het onderwerp.

Informatie

Met een eenvoudige basistekst worden hoofdvragen van een thema beantwoord. De student doet kennis op over het onderwerp en krijgt antwoord op vragen die zijn opgeroepen tijdens de Starter en de Zelftest.

Basisvragen

De student werkt aan de hand van Basisvragen de theorie door, doet kennis op over het onderwerp en controleert of hij het thema begrijpt. De antwoorden op de Basisvragen zijn terug te vinden in de tekst.

Verdiepingsvragen

Met de Verdiepingsvragen en -opdrachten breidt hij zijn kennis over het onderwerp uit. De vragen en opdrachten zijn gericht op de ervaring als burger en beroepsbeoefenaar, de eigen leefsituatie en de persoonlijke mening.

Portfolio - aantonen

Met het maken van de opdrachten toont de student zijn ontwikkeling aan. Hij werkt zelfstandig één of meer opdrachten uit en laat deze beoordelen door de docent. Zo werkt de student per thema aan het verzamelen van bewijsmateriaal.

Wil je meer zien van LB2020?

Meld je hieronder aan voor een demo-account. Binnen de demo-omgeving kun je 3 digitale thema’s bekijken en gelijk kennismaken met de LearningBOX.

Daarnaast kun je een thema inzien in pdf, zie je verschillende starters en een portfolioformulier. Tot slot heb je via de demo toegang tot een deel van de methodesite.