MK Publishing is deelnemer aan De Meshallen in Wychen.

MK Publishing is deelnemer aan De Meshallen in Wijchen. Meshallen is hét platform (fysiek en virtueel) waar onderwijs gerelateerde organisaties ontmoeten, netwerken, werken, kennisdelen, inspireren, vergaderen en trainen.
Het doel van de Meshallen is het onderwijs te verbeteren door Onderwijs, Overheid en Ondernemers met elkaar te verbinden. Kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines leidt tot nieuwe inzichten en vernieuwing.

Onze eerste werkdag is van start, we zitten in een enorm inspirerende werkruimte genaamd ‘Steppe’. We begeven ons dus in Afrikaanse sferen!

Margarethe Broers
Kees Ringnalda
Lisette Arbeider

Aanbevolen nieuws