Nieuwe editie Hydrauliek Opdrachtenboek

Van het Hydrauliek Opdrachtenboek is dit voorjaar een nieuwe editie verschenen. Deze bevat zeer duidelijk schema’s en nieuwe opdrachten.

Het Hydrauliek Opdrachtenboek completeert de Technische leergangen Hydrauliek en Hydraulische systemen, berekeningen. Het doel van de opdrachten is het bevorderen van het schemalezen, het leren denken in functies en inzicht verkrijgen in de samenhang van de verschillende componenten in het gehele systeem.

Bekijk het artikel in de webshop voor de complete inhoudsopgave en bestelinformatie.

Aanbevolen nieuws