MK Publishing en haar partners

Bij MK Publishing streven wij ernaar om inspirerend en baanbrekend onderwijs te creëren voor leerlingen, docenten en de arbeidsmarkt. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen.

Eén van de manieren waarop wij dat willen bereiken, is door het aangaan van mooie samenwerkingen met experts uit het onderwijs. Samen met bestaande én nieuwe partners blijven wij onszelf en onze kennis continu ontwikkelen, zodat we de belangen van leerlingen, docenten en de arbeidsmarkt nog beter met elkaar kunnen verbinden. Dat doen wij door met onze partners in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in en rondom het onderwijs.

Sinds september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs. De middelen worden ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. 

MK Publishing is in regio Rijk van Nijmegen als onderwijskundig adviseur betrokken bij Sterk Techniekonderwijs.

“Voor docenten, door docenten” – dat is de slogan van Platform PIE. Platform PIE brengt de belangen en wensen van docenten per regio in kaart. De zogeheten regiocoördinatoren gaan met docenten in gesprek en bieden zo een luisterend oor. De regiocoördinatoren zijn zelf ook werkzaam als PIE docent en begrijpen dus als geen ander waar docenten mee te maken hebben.

MK Publishing is Beste Vriend van PIE. Wij vinden we het leerzaam en waardevol om een samenwerking te hebben en het platform te steunen. Dankzij Platform PIE leren wij docenten nóg beter begrijpen.

Branchevereniging FEDA is een belangrijk ondernemersplatform op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek in Nederland. FEDA is één van onze partners in het LevenLangLeren-traject door technische vakkennis te delen in de Technische leergangen, voor technici in deze branche.

Kennisnet is te omschrijven als een gids en bouwer van het ICT-fundament in het onderwijs. Deze organisatie ondersteunt het onderwijs bij de professionele inzet van ICT-middelen. Zo wordt ervoor gezorgd dat ICT-middelen op een eenvoudige, veilige en betrouwbare wijze kunnen worden gebruikt door leerlingen en docenten. De inzet van ICT in onderwijs vraagt om een krachtenbundeling van experts. MK Publishing draagt hier dan ook graag haar steentje aan bij.

De software van 2D3D kan gratis worden gedownload en wordt gebruikt voor creatieve doeleinden. Zo kunnen voornamelijk kinderen vrijblijvend leren omgaan met fotobewerkingssoftware, 3D animators of muziekmixers.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen gratis toegang krijgen tot dit soort programma’s, die steeds meer gebruikt worden op school en in het werkveld. Zo leren zij al vroeg dit soort skills aan, die zij later mogelijk nodig hebben.

Met ReadSpeaker kun je je digitale content toegankelijker maken voor een breder publiek. Het is een handige voorleestool die je kan inbouwen in het lesmateriaal. Daarmee krijgt het lesmateriaal een stem! Bij MK Publishing vinden we het belangrijk dat wij zo veel mogelijk mensen bereiken met ons verhaal. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze tool te integreren in ons lesmateriaal en eigen website.

Partner worden?

Ben jij een expert uit een gerelateerd werkveld? Heb je interesse in een samenwerking met MK Publishing?
Neem dan contact met ons op en ga vrijblijvend met ons in gesprek.