Leerlijnen voor het mbo

Voor het middelbaar beroepsonderwijs biedt MK Publishing verschillende leerlijnen aan. Van lesmateriaal voor de opleidingen autotechniek, groene ruimte en laboratoriumonderwijs tot een lesmethode voor Loopbaan & Burgerschap.

MK Publishing voor het onderwijs

Wij streven ernaar om vmbo-leerlingen moeiteloos te laten doorstromen naar een mbo-opleiding. Door leerlijnen aan te bieden voor zowel het vmbo als het mbo, willen we voorkomen dat er overlap ontstaat. Herhaling in het lesmateriaal zorgt er namelijk voor dat studenten zich gaan vervelen.

Een mbo-opleiding die daarentegen naadloos aansluit op een vmbo-opleiding, levert de student tijd op en zorgt voor een hoger leerrendement en meer plezier. Met een diploma op zak gaat hij of zij goed geschoold, gemotiveerd en startbekwaam aan het werk.

Bekijk het lesmateriaal voor mbo