Body Repair

De leerlijn Body Repair bestaat uit lesmateriaal voor de mbo-opleidingen Autospuiter en Autoschadehersteller, niveau 2 en 3. De leerlijn bestaat uit theorie, theorieopdrachten en oefenopdrachten, en bpv-boeken. Body Repair stimuleert een actieve en proactieve werkhouding van de studenten.

Alle thema’s hebben een eigen boekje. En vervolgens zijn de theorie en de opdrachten ook opgedeeld in een eigen boekje.

Een thema betreft inhoudelijk altijd een relevante situatie zoals die in de beroepspraktijk voorkomt. Daarom gebruiken we naast het begrip thema, ook de term PRO (Praktijk-Relevante-Opdracht).

Opbouw van de bpv-boeken

De indeling van de bpv-boeken komt overeen met de thema-lijnen in de theorie- en opdrachtenboeken. Het is onderverdeeld in praktijk-oefenopdrachten en thema-eindopdrachten. De praktijkopdrachten zijn deelstappen in het leerproces, waarna de student de eindopdracht kan uitvoeren.

Docent, leermeester en/of student kunnen naar eigen inzicht invullen in welke volgorde de opdrachten worden uitgevoerd. En afhankelijk van de vaardigheden van de student alle opdrachten uitvoeren of opdrachten overslaan. 

De eindopdrachten beschrijven allemaal relevante situaties uit de beroepspraktijk.

Actieve werkhouding van de student

In Body Repair stimuleren we een actieve werkhouding bij studenten. Ze worden bijvoorbeeld aangemoedigd om aan het begin van de bpv-periode een stage-activiteitenplan te maken. Daar kun je mee aankomen op je leerbedrijf!

Digitaal werken met Body Repair

Body Repair is ook beschikbaar als e-learning. Via onderstaand formulier vraag je eenvoudig een demo-account aan.