Werkboeken laboratorium

Voor mbo-opleidingen in de richting van het biologisch en microbiologisch laboratorium onderwijs hebben wij twee werkboeken beschikbaar. Basisvaardigheden biologie en Basisvaardigheden microbiologie worden beide ondersteund door een interactieve website. Hier zijn uitlegvideo’s en interactieve oefeningen en zelftests te vinden.

In deze categorie vind je ook onze uitgave voor Procestechniek (theorie- en werkboek). De uitgave is breed opgezet en is in te zetten in het mbo en als inleiding in het hbo. Lezers uit het bedrijfsleven vinden er antwoord op de vraag ‘hoe was het ook alweer?’ of gebruiken het als aanvulling op hun eigen specialisatie.

Basisvaardigheden biologie

Met deze leermethode leren studenten biologische handelingen op een systematische en logische wijze, conform veilige biologische technieken, uitvoeren. Deze basisvaardigheden worden aangeleerd met een aantal experimenten rond zeven thema’s.

Basisvaardigheden microbiologie

De leermethode zet de student aan tot meer zelfstandigheid. De voorschriften van de experimenten zijn helder en duidelijk geformuleerd. Daarnaast zorgt het grote aantal afbeeldingen voor visualisatie van microbiologische technieken. Bij elk experiment is de benodigde achtergrondinformatie gegeven, zodat theorie en praktijk zijn geïntegreerd. De opgedane kennis wordt na elk experiment getoetst door middel van een aantal vragen.


Naar methodewebsite Basisvaardigheden (micro)biologie


Naar webshop