Lesmateriaal voor voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs bieden wij verschillende leerlijnen aan.

Voor docenten

De leerlijnen van MK Publishing vormen handvatten voor jou als docent. Wij bieden leerlijnen die je kunt inzetten passend bij jouw stijl van lesgeven. Onze leerlijnen zijn niet bedoeld om docenten precies te vertellen wat ze wel en niet moeten doen, maar vormen meer een richtlijn. We geven docenten de ruimte om de leerlijn zo in te zetten dat deze het meest effectief is voor jou en de leerlingen.

Dat houdt in dat de leerlijn in elke situatie of per leerling anders ingezet kan worden, zo zijn ze ook ontworpen. Om hierbij te ondersteunen geeft MK Publishing advies en trainingen, zodat je er niet alleen voor staat.

Kortom, we dagen jou als docent uit om creatief te werk te gaan! Daarmee prikkel je niet alleen je eigen leergierigheid, maar ook de leergierigheid van je leerlingen.

Voor leerlingen

MK Publishing wil meer nadruk leggen op de V van vmbo: voorbereiding en verkenning!

Wij willen leerlingen de mogelijkheid bieden om verschillende vakgebieden te verkennen en ontdekken. Daarbij vormen de drie volgende onderwijskundige pijlers het uitgangspunt van onze leerlijnen.

Affiniteit ontdekken
Leerlingen maken kennis met verschillende beroepen door de inzet van keuzevakken. Zo kunnen ze in alle vrijheid ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar hun interesses liggen. Op basis daarvan kunnen leerlingen uiteindelijk een vervolgopleiding kiezen die écht bij ze past.

Ruimte voor creativiteit
Creativiteit staat centraal in onze leerlijnen. Door middel van casussen worden de leerlingen uitgedaagd om creatief bezig te gaan. Aan de docenten is het dan de taak om de minder creatieve leerling hierin te coachen.

Rekening houden met complexiteit
De ene leerling is de andere niet en daarmee wordt in onze leerlijnen rekening gehouden. De mate van sturing en instructie verschilt per leerling.

Voor het onderwijs

Bij MK Publishing streven wij ernaar om vmbo-leerlingen te laten doorstromen naar een mbo-opleiding die bij deze leerling past. Met onze leerlijnen willen we voorkomen dat er overlap ontstaat tussen een vmbo- en mbo-opleiding. Overlap zorgt er namelijk voor dat leerlingen zich gaan vervelen, terwijl we juist willen dat ze zo veel mogelijk plezier en kennis halen uit hun opleiding. Sommige van onze leerlijnen lopen daardoor verder in het mbo: de doorlopende leerlijn.

Onze leerlijnen bestaan uit lesmateriaal met korte en duidelijke instructies die vaak worden ontworpen in de vorm van een vier-stappenplan:

  1. oriënteren
  2. voorbereiden
  3. uitvoeren
  4. reflecteren

Voor elke leerlijn wordt dit op een andere manier uitgewerkt.