In memoriam Gert van Merkerk

In Memoriam


Gert van Merkerk

Tot ons groot verdriet is afgelopen week Gert van Merkerk, de founding father van onze methodes VT-Totaal en Techniek Totaal (Digitaal), na een kort ziekbed overleden.

Gert van Merkerk is als docent Motorvoertuigentechniek begin jaren ‘80 gestart met het maken van praktijkopdrachten voor dit vak. Vanaf 1984 is zijn methode VT-Totaal, destijds bekend als ‘de mappen van Merkerk’ uitgegeven door zijn eigen bedrijf MerkEducatie. In een later stadium is collega Piet Kalkman aangesloten en samen hebben zij VT-Totaal verder uitgewerkt én een methode voor Techniek in de onderbouw (Techniek Totaal) ontwikkeld. Later is Hans Hoogbergen aangesloten als ontwikkelaar, die na het overlijden van Piet en het met pensioen gaan van Gert, de methode voortgezet heeft in samenwerking met MK Publishing.

Gert heeft met zijn visie op praktijkgerichte leerstof het autotechniek-onderwijs een grote impuls gegeven. Daar zijn we hem nog steeds dankbaar voor. Met het bedenken van korte en krachtige instructie-opdrachten, ‘Laat controleren’, low-budget tekengereedschap, het verzorgen van nascholing en gebruikersdagen en de jaarlijkse ‘bijzondere gadgets voor zijn klanten’, was Gert een uniek mens in een traditionele wereld. Na zijn pensionering heeft Gert niet stil gezeten en veel betekend voor de mensen in en rondom zijn gemeente.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen, familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet.
Wij zullen Gert missen!

Namens het team van MK Publishing,
Ernst Zweedijk
Hans Hoogbergen
Kees Ringnalda
Lisette Arbeider

Aanbevolen nieuws