Recent verschenen: Technische leergang Askoppelingen

RECENT VERSCHENEN | Technische leergang Askoppelingen
De nieuwste in de serie Technische leergangen van FEDA. Interessant voor de professional en ook geschikt voor het onderwijs.

Askoppelingen zijn belangrijke schakels in de aandrijfketen. Het zijn machineonderdelen die zorgen voor de verbinding tussen de verschillende componenten en onderdelen in de aandrijfketen.

Het doel van deze Technische leergang is om de lezer:

  • inzicht te geven in de samenhang van de verschillende onderdelen in aandrijfketens en de rol van de koppeling daarin;
  • een idee te geven van de beschikbare uitvoeringsvormen, werkingsprincipes en toepassingsmogelijkheden van askoppelingen;
  • inzicht te geven in de wijze van selectie van askoppelingen;
  • inzicht te geven in aspecten van onderhoud, regelgeving en veiligheid.

Bekijk dit artikel in de webshop om te bestellen, voor meer informatie en de complete inhoudsopgave.

Aanbevolen nieuws